BecejOnLine Forum

Društvo => Religija => Temu započeo: attila f Decembar 09, 2008, 04:14:49 pre podne

Naslov: Biblija
Poruka od: attila f Decembar 09, 2008, 04:14:49 pre podne
Biblija je jedinstvena knjiga. Ona sebi uzima za pravo da ljudima kaže šta ne bi smeli, a šta bi trebalo da čine. Ona zahteva da joj se ljudi potpuno pokore. Baš zato što zahteva potpunu pokornost, Biblija i nailazi na veliki otpor. Čovek današnjice ne želi da ima nekog iznad sebe. On hoće da bude \\\"nezavisan\\\". A Biblija je valjda, i jedina knjiga na svetu, koja čoveku pokazuje i dokazuje da ne može, zapravo da nije u stanju da bude nezavisan. Istorija je, rekao bih, dovoljan dokaz za to, jer kada god su ljudi odbacivali uputstva ove knjige, padali su na vrlo nizak nivo svesti i morala.

U velikoj su zabludi oni koji kažu da Bibliju treba zanemariti, čak uništiti, kako bi čovek postao slobodan. I poznata rečenica \\\"Religija je opijum za narod\\\", bavi se takvom rabotom. Međutim, što se čovek više odvaja od Boga i Njegovih uputstava, to se više množi bezakonje, a čovek sam pada u ropstvo greha i poroka.

Tek kada se pouzdaju u Boga i Njegovu Reč, ljudi nalaze pravu slobodu. Reč Božja ne ugnjetava čoveka. Naprotiv. Ona želi da mu bude od koristi. Božja Reč je za čoveka i njegov život kao saobraćajni znak za saobraćaj. Saobraćajni znaci se ne postavljaju da bi terorisali vozače, nego da bi im sačuvali živote. Pred krivinom se postavlja znak koji pokazuje na koju stranu put skreće. Oprezan vozač, kada dođe do znaka, smanjuje brzinu i bezbedno prolazi opasno mesto. Oni koji se ne obaziru na znake, kojima nije potreban \\\"savetodavac\\\", oni su nezavisni, ali zato, koje li ironije, često završe u jarku kraj puta.

Ako je zanemarivanje Biblije i njenih upozorenja jedan od napada na Božju Reč, drugi način, koji je možda još gori od prvog, sastoji se u tome da se Biblija priznaje, ali i izjednačuje sa drugim delima književnosti. \\\"Svi putevi vode u Rim\\\" je možda najpoznatija sekularna analogija za verovanje da mnogi putevi vode ka Bogu. Ali Biblija to ne dopušta. Ona uzima za sebe ekskluzivno pravo i apsolutni autoritet ne deleći svoje mesto ni sa jednom knjigom.

U prvom redu Biblija se razlikuje od drugih knjiga po svežini koja zrači iz nje. Ne treba posebno naglašavati da se punina ovog iskustva može doživeti jedino ako joj se pristupi bez predrasuda. Ko u ovoj knjizi traži odgovor na pitanje šta mu donosi budućnost, u smislu hoće li sutra sresti osobu svog života, ili je čita da bi joj se narugao, biće razočaran. Biblija nije knjiga gatara, iako sadrži mnoga proroštva. Biblija nije naučni udžbenik, mada, kada o naučnim stvarima govori, nigde ne greši. Približno 2500 godina pre nego što je \\\"nauka\\\" prihvatila činjenicu da je Zemlja okrugla, u vreme kada je zvanična nauka tvrdila daje Zemlja ravna ploča koju na svojim leđima nose dve džinovske kornjače, Biblija je dala ovakav opis smaragdne planete: \\\"Krug zemaljski si o ništa okačio\\\".

Biblija je neiscrpna. Možete je čitati jednom, dva puta, trideset puta i uvek je sveža i lepa. \\\"Biblija je još uvek isto toliko silan izvor života kao nekada. Recite da li je Biblija ikada ikoga pokvarila? Ona je Božja Reč, čisti povetarac večnosti. Možeš je čitati koliko god hoćeš, a da se ipak ne zamoriš\\\" - pisao je jedan velikan književnosti.
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Zoran Suboticki Decembar 09, 2008, 04:39:58 pre podne
Za svakog dogmatu Jedna Knjiga predstavlja Sve. Koliko vidim Attila ti jesi dogmata i ja nemam ništa protiv toga. Ali sama biblijska egzegetika te  demantuje u mnogim stvarima koje si izneo.
Biblija, otuda ne zahteva da joj se ljudi u potpunosti pokore! To je zahtevao Jahve, Starozavetni Bog. Toga u Novom Zavetu nema. Hrišćanstvo, dakle Hristov nauk i učenje, prema Jevanđeljima, je sve samo ne pokoravanje. Sa pokoravanjem su počele da se bave Crkve. Sve odreda.
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: attila f Decembar 09, 2008, 05:49:20 pre podne
Upoznanje Božijeg karaktera  i Njegova očekicvanja od nas ljudi je opisana u Bibliji, koja je njegova Reč.
Pokoravanje  autoritetu Božije Reči je ono što sam hteo da naglasim.Sa ovim crkvene dogme nemaju ništa.
I sam Isus je rekao:
Ako imate ljubav k meni, zapovesti moje držite. (Jovan 14:15)
Ko ima zapovesti moje i drži ih, on je onaj što ima ljubav k meni; a koji ima ljubav k meni imaće k njemu ljubav Otac moj; i ja ću imati ljubav k njemu, i javiću mu se sam. (Jovan 14:21)
Ako zapovesti moje uzdržite ostaćete u ljubavi mojoj, kao što ja održah zapovesti Oca svog i ostajem u ljubavi Njegovoj. (Jovan 15:10)
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Zoran Suboticki Decembar 09, 2008, 06:38:47 pre podne
Takođe, sa Dogmatom ne postoji mogućnost da se vodi dijalog. Dogmata je \\\"naoružan\\\" citatima i parafrazama Jedne Knjige.

\\\"Demon analogije\\\" uvek će Dogmatu dovesti do Jedne Knjige u kojoj će pronaći odgovor na svaku situaciju, svaku pojavu, svaki fenomen, vidljivi ili nevidljivi.

Ali, Bože moj, kao što mene Dogmata vidi kao Slepog i Gluvog za Svete Tajne, tako i ja Dogmatu vidim kao Slepog i Gluvog za Svet s onu stranu Tajni...

Elem, uprkos tome bio bih ti zahvalan Attila da mi pojasniš šta ti podrazumevaš pod pojmom Biblija? Na šta se pozivaš? Na Stari i Novi Zavet? Ili samo na Novi Zavet?
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: attila f Decembar 10, 2008, 05:18:06 pre podne
Sveto Pismo je posebno Božije otkrivenje ljudima, koji se deli na Stari i Novi zavet.Starozavetne i novozavetne knjige čine celinu,Sveto Pismo,Bibliju.
Biblija je dobila ime zato što predstavlja čitavu biblioteku od 66 knjiga.
A naziv Sveto Pismo ima zato što je njen autor Duh Sveti, koji je nadahnuo proroke i apostole i vodio ih u pisanju Božijeg otkrivenja.
Zato što je Sveto Pismo Duhom nadahnuto, zato što je Bog autor, sledbenici Gospoda Isusa Hrista prihvataju ga kao vrhunski autoritet za sva pitanja vere i ponašanja.
Timotiju Poslanica Druga 3:16-17
\\\"Sve je pismo od Boga dano,i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi,
Da bude savršen čovjek Božiji, za svako dobro djelo pripravljen.\\\"
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Zoran Suboticki Decembar 10, 2008, 06:38:39 pre podne
I Talmud je Sveta Knjiga pisana bogomnadahnutom rukom. O Kuranu da ne pričamo...
Bhagavat Ghita, takođe...

Od asirsko-vavilonskog epa Gilgameša do Da Vinčijevog koda knjige imaju tu sudbinu: da ih proglašavaju Svetim ili Svetogrdnim...

Nema nikakve  sumnje da je Biblija najčitanija i najprevođenija Knjiga. I najviše tumačena.
I tu dolazimo do tačke razdvajanja: kod tumačenja. Kod čitanja i učitavanja smisla. Nijedna knjiga nije proizvela više kontroverznih tumačenja od Biblije. Unutar samog korpusa hrišćanskih vernika. Nijedna knjiga nije proizvela više stradanja, sukoba, ratova od Biblije, odnosno od biblijskih Tumača. Istina, jednako toliko je proizvela i bogobojažljivih, zaplašenih, skrušenih...
A ja u Bibliji ne videh rukopis Boga. Otuda sporim njegovo autorstvo.
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: attila f Decembar 11, 2008, 05:31:50 pre podne
Kuran ,Bhagavat Ghita,Talmud,..itd, su knjige za koje su ljudi reklida su svete a ne Bog.Isprazni religiozni sistemi, koji su oponašali pravo obožavenje Boga, su svoja učenja opisali u tim knjigama.
Iako se sastoji od šezdeset šest individualnih knjiga, pisana na tri kontinenta, na tri različita jezika u periodu od preko 1500 godina, od strane 40 autora (koji su došli iz različitih društvenih slojeva), Biblija ostaje jedna jedinstvena celina od početka do kraja bez kontradiktornosti. Ova jedinstvenost je karakteriše u odnosu na sve druge knjige i dokaz je božanskog porekla reči, pošto je Bog pokrenuo ljude na takav način da su zapisali same Njegove reči.
Drugi  dokaz koji pokazuje da je Biblija zaista Božija Reč se vidi u detaljnim proročanstvima koja se nalaze na njenim stanama. U Bibliji se nalazi stotine detaljnih proročanstava koja govore o budućnosti pojedinih nacija uključujući Izrael, o budućnosti određenih gradova, budućnosti čovečanstva kao i o dolasku onog koji će biti Mesija, Spasitelj ne samo Izraela, već svih koji bi poverovali u Njega. Za razliku od proročanstava koja su nađena u drugim religioznim knjigama ili onih koje je pisao Nostradamus, biblijska proročanstva su izuzetno detaljna i nikada se nije desilo da se nisu obistinila. Postoji preko trista proročanstava u vezi sa Isusom Hristom samo u Starom Zavetu. Ne samo da je bilo prorečeno gde će se roditi i u kojoj porodici, već i kako će umreti i da će ustati posle tri dana. Jednostavno nema logičnog objašnjenja kako su se ispunila proročanstva osim božanskim proviđenjem. Ne postoji ni jedna druga religiozna knjiga koja ima toliki obim ili tip proroštva kao što ih Biblija ima.
Biblija ima jedinstven autoritet, koji ne postoji ni u jednoj drugoj knjizi ikada napisanoj. Ovaj autoritet i moć se najbolje vide u bezbrojnom mnoštvu života koji su se promenili dok su čitali Bibliju. Narkomani su bili isceljeni, homoseksualci su bili oslobođeni kroz nju, odbačeni i premoreni su bili transformisani, okoreli kriminalci su se popravljali, grešnici su bili prekoreni a mržnja se pretvarala u ljubav njenim čitanjem. Biblija poseduje dinamiku trasformirajuće moći koja je jedino moguća zato što je zaista Božija Reč.
Tokom vremena, skeptici su Bibliju smatrali mitološkom, dok su je arheolozi ustanovili kao istorijsku knjigu. Protivnici su napadali njeno učenje kao primitivno i prevaziđeno, ali njen moral i legalni koncepti i učenja su imali pozitivan uticaj na društva i kulture u celum svetu. Nauka, psihologija i politički pokreti nastavljaju da je napadaju ali ona ipak ostaje istinita i relevantna kao što je bila kada je prvi put pisana. To je knjiga koja je promenila živote bezbroj ljudi i kultura tokom prethodnih 2000 godina. Bez obzira kako su njeni protivnici pokušavali da je napadnu, unište ili diskredituju, Biblija ostaje podjednako jaka, istinita, i relevantna kao i pre napada. Tačnost koja je očuvana uprkos svakom pokušaju da se ona iskvari, napadne ili uništi, je jasno svedočanstvo u korist činjenice da je Biblija zaista Božija Reč. Ne treba da nas iznenađuje da bez obzira kako je Biblija napadana, ona je uvek na kraju izlazila nepromenjena. Na kraju krajeva, Isus je rekao, “Nebo i zemlja će proći, ali moje reči neće proći.” (Marko 13:31).
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: G. P. Decembar 11, 2008, 05:35:35 pre podne
Atila, vidim da te zanima tema vere i slično, pričaš o tome i na drugim forumima u okolini, imam za tebe jedan predlog.

Da li si razmišljao da napraviš svoj sajt? Moderatori ovog sajta mogu po vrlo povoljnim uslovima da ti ponude izradu jednog sajta  pa tamo možeš da širiš svoje ideje.
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Marina Kovacev Decembar 11, 2008, 05:38:16 pre podne
Neka odmah naprave sajtove i Picoderu i Rezu, da i oni tamo sire svoje ideje ili rasprave, kako god...
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: G. P. Decembar 11, 2008, 05:48:07 pre podne
Hvala Marina na savetu, ipak ne treba - mi ćemo ovde da tražimo svoje sledbenike :)

Ja ne idem okolo po forumima i ne kopiram svoje poruke od jednog do drugog, kada to budem radio napraviću sajt.

U svakom slučaju, da se dotaknemo teme: Bog te blagoslovio!!!!
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Zoran Suboticki Decembar 11, 2008, 05:52:04 pre podne
Dobro veče Attila, moje poštovanje.

Moram da primetim da u tvojim mislima ima prilično konfuzije iako zagovaraš stav da je Biblija u svemu jasna.

Pre svega lično mislim da si pomešao dve stvari: Crkvu i Bibliju. Ono o čemu ti pišeš ovde je u stvari kanonsko tumačenje i viđenje Biblije i ništa više. Dakle, jedan stigmatizovan, dogmatsaki pristup Bibliji kojim ustvari promovišeš kanonsko tumačenje Biblije kao Božje reči i Božijeg proviđenja.

Puno puta sam imao prilike da slušam ljude koji su sa jednakim zanosom uzdizali Bibliju. Slušao sam Katolike, Pravoslavce, Protestante, čak /u Italiji/ Jehovine svedoke, i adventiste...Svi oni su sa jednim strahopoštovanjem pričali o Bibliji. Ali su istovremeno negirali stavove i poglede drugih škola, konfesija, egzegeta i hermeneutičara...

Čitavu jednu biblioteku sam iščitao na temu Biblije, hrišćanstva, Crkve/Crkvi... Najzad, jedno poglavlje moje knjige upravo se odnosi na profetski sloj Biblije /\\\"Snovi i Biblija\\\"/. Bio sam godinama potpuno zaluđen tematikom hrišćanstva / i drugih religija/, misticizma, hermetizma, \\\"platonizma i neoplatonizma\\\", tomizma, proučavao sam dominikacne, franjevce, ozbiljno se bavio tzv. \\\"ruskom teološkom renesansom\\\" /Florenski, Š estov, Berđajev, Mereškovski, pa do našeg Justina Popovića itd./ tako da mene ove tvoje školske, kanonske hipostaze Biblije ni u čemu ne zadovoljavaju. Pri čemu, ponavljam to, ja poštujem tvoju ljubav prema Bibliji i veru u njenu Božansku prirodu i moć.
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Marina Kovacev Decembar 11, 2008, 05:54:43 pre podne
piCODER napisao/la:
Citat
Hvala Marina na savetu, ipak ne treba - mi ćemo ovde da tražimo svoje sledbenike :)

Ja ne idem okolo po forumima i ne kopiram svoje poruke od jednog do drugog, kada to budem radio napraviću sajt.

U svakom slučaju, da se dotaknemo teme: Bog te blagoslovio!!!!


znam da nema veze sa temom,
ali mislim da je krajnje vreme da skontate da su vas \\\"sledbenici\\\" ispalili ovde i da prestanete da gusite - nas i teme. ;)
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: G. P. Decembar 11, 2008, 05:59:13 pre podne
Izvinjavam se na off topicu ljudima koji diskutuju,

Stvarno ti hvala Marina na savetu još jednom, ima na ovom forumu petnaestak grupa tema a mi divanimo samo na jednoj grupi - političke teme - pa ti nemoj čitati. Ja ne čitam one tvoje - gde pričaš o stvarima koje su tebi interesantne - verujem da ima i takvih.
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Zoran Suboticki Decembar 11, 2008, 06:13:46 pre podne
Marina-Picoder

Tema je Biblija i probajte da ne profanišete ovu temu. Ne zbog mene, već zbog Attile. Njemu ova tema verovatno puno znači.
A znači i meni. Jer u pitanju je jedan dostojan sagovornik, koji nešto zna što mene interesuje.

U jednoj stvari se slažem sa Attilom: Biblija je jedna od Stožer-Knjiga čitave jedne Civilizacije. Stoga zavređuje svako poštovanje /ono ne mora biti eklatantno religijskog karaktera/.
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Marina Kovacev Decembar 11, 2008, 06:30:24 pre podne
jaooooo,
sada nemam vremena, ali cu jedan dan procesljati ceo forum i objaviti spisak svega gde ste vas dvojica skrenuli sa tema!
p.s izvini Atila, izvini biblijo. necu vise pisati ovde.
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Becej City Decembar 11, 2008, 06:31:03 pre podne
piCODER napisao/la:
Citat
Izvinjavam se na off topicu ljudima koji diskutuju,

Stvarno ti hvala Marina na savetu još jednom, ima na ovom forumu petnaestak grupa tema a mi divanimo samo na jednoj grupi - političke teme - pa ti nemoj čitati. Ja ne čitam one tvoje - gde pričaš o stvarima koje su tebi interesantne - verujem da ima i takvih.


Problem je sto namerno skrnavis svaku drugu temu, gde god mozes da se dotaknes Reza i njegove politicke avanture.

Veruj mi da ovde svakog zabole sto ste vas dvoje nekad bili zajedno u G17+ pa ste rasprcali i da malo koga interesuju vase licne prepirke i medjusobna podjebavanja, prepucavanja, doskocice i fazoni koji su samo vama smeshni i interesantni.
Udavili ste masu svojim trtljanjem i pricama kako si ti lep, pametan i zlata vredan za tvoju stranku, a on za svoju, isto tako!
Diskutujte vi o nerasciscenim racunima i o tome koje vise lizao dupe Dulicki, ali neka to bude u okviru podforuma POLITIKA.

Ovako, maximalno koristeci tvoju povlascenost na forumu, svakim danom sve vise terate masu i forum suzavate u smeru Zivot i politicka prikljucenija Picodera/Reza.
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Zoran Suboticki Decembar 11, 2008, 06:42:38 pre podne
Gospodaru Vremena preterao si.

Na brutalan način su se Picoder i Marina umešali u ovaj topic, a sada i ti sa njima...

Neću ovde da ti odgovorim upravo iz obzira prema Attili. Ali sačekaću te na nekoj drugoj temi pa ću ti vratiti sa kamatom ove uvrede.
Ja nikom /verbalno/ ovde ne ostajem dužan pa neću ni tebi. Dosta si izigravao sudiju, advokata, savest foruma...Ako si toliki ljigus pa se ne usuđuješ da prozoveš samo Picodera, već stvar hendluješ tako što i mene stalno uvlačiš i izjednačavaš sa njim, onda ću morati da ti malo više pažnje posvetim na ovom forumu.
Na svoj način.
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Becej City Decembar 11, 2008, 06:49:03 pre podne
Boli, boli istina.
I treba.
Nisi ti kao on, pa da te izjednacavam, cesto si i gori!
Vid\\\' ga sto naglasava /verbalno/...
Verbalno samo i mozes da vratis, ne sumnjam, dug jezik pun praznih ideja, obecanja i samohvale.
Samo napred, lihvaru, cekam te , sve se tvoje obistinilo sto si rekao i obecao, valjda ce i te kamate!

Oprosti mu, boze, nije svestan sebe i svojih (ne)dela!
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Zoran Suboticki Decembar 11, 2008, 07:04:34 pre podne
Pošto pokazuješ \\\"stanovitu\\\" bezobzirnost spram teme /boli te uvo!/ onda i meni nema druge nego da \\\"izgonim trgovce iz hrama Božijeg\\\".

Š ta ti znaš o istini? Bio si okružen njome? Srastao si sa \\\"istinom\\\". Istinom o čemu? O kome?

 Ogledalo je pomoglo Alisi, što ne bi i tebi?

A lihvarstvo te izdiglo, znamo se. Nemoj meni o tome. Kanalizacija nije napravljena samo da govna plivaju, nego da se i pacovi u njoj baškare!

Da istina boli ti bi bio nepokretan, u bolnici. U večnom lazaretu dečko.

I jesam gori. Ja sam najgori. Kakvi su onda dobri?
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Becej City Decembar 11, 2008, 07:16:14 pre podne
:laugh: :laugh:

Kakav si ti mali kompleksas i cudak, da ne poverujem.

Pogledav tvoj i moj post, tvoje i moje reci, tvoje i moje uvrede.;)
Ja student, a ti neki unesreceni profesor knjizevnosti.:laugh:  

Pogledaj nivo uvreda, nesrecnice! Pogledaj!

Dok se ja obazirem na vasu preopterecenost politikom i uvlacenje svake teme u istu, ti meni zelis nepokretnost u bolnici.:cheer: :kiss:

Cemu to? Jedno je da mi vratis prozivku, drugo je da mi pozelis zivotnu nesrecu!
Ti mene sa 24 godine da nazivas zelenasem?!:laugh:

Ti, druze imas jebeni kompleks sto se ce zivot trudis da budes neko i nesto, a to ti opasno ne polazi za rukom.
Imas kompleks jer si predmet podrugivanja i podsmeha kod vecine ljudi, da ne kazem forumashasa, ali nece ljudi da se meshaju i talasaju bez potrebe.
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: G. P. Decembar 11, 2008, 07:19:26 pre podne
Ja vas molim da otvorite novu temu ili da se ovo sve posle moje poruke gde predlazem sajt prebaci negde - stvarno nema smisla, GV imaj malo obzira - čoveče.
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Zoran Suboticki Decembar 11, 2008, 07:31:33 pre podne
Sad si odjednom mlad? Zelen? Nedorastao? Nerast? Š ta li si?
Student? Kakve veze imaju tvoje godine, kakve veze imaju moje godine?

Ne želim ja tebi nesreću, ja sam samo rekao: ako istina boli onda bi po logici stvari ti trebalo da ležiš kao bolan bolesnik!
 
Velika je  nesreća imati tu nemoć čitanja koju ti poseduješ. Brzaš. Ne misliš. Ne žvaćeš. Samo povraćaš. Ali nemoj po meni, jednom  sam te zamolio. Na svoj način.

Kad dođeš, ako dođeš jednog dana u situaciju da ti se \\\"većina\\\" podruguje, moći ćeš da odahneš i da kažeš sebi: sada znam da sam svoj. Da se svetina izruguje sa tobom, biće to znak, Božiji pečat, da si Drugačiji, da si za sedam kopalja ispred...U svemu, pa i u onome što je toj istoj svetini važno.

I još nešto: nisam te uvredio. Nemaš ti u sebi tu rezonancu. Nisi ti tako našpanovan. Samo možeš da glumiš. i Glumataš.
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Becej City Decembar 11, 2008, 07:40:15 pre podne
Interesantno, ne vadim se na svoje godine!
Cini mi se da izmedju nas dvojice ja ipak nisam taj koji je nerast, nedorastao i ne porastao, ko je ostao malen i zakrzljao! Znaju te ljudi po tome, kad vec ni po cemu drugom!

Akcenat sam bacio na to da kad ti se nesto kaze, kad ti se da na uvid da si preterao - ti se bacas na niske uvrede! Mozemo i tako, ako drugacije ne umes!

Ali, vidi, Rez, shvati jedno!

Svadjanje na internetu je kao ucestvovanje na specijalnoj olimpijadi. Cak i da pobedis - i dalje si retardiran!
Cestitam!:)
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Zoran Suboticki Decembar 11, 2008, 07:57:11 pre podne
Ja se ne svađam. \\\"Pričam\\\" sa ološem, to mi je karma. Neko mora.
Neko mora i toj samoći da pruži ruku. Ko će ako neće \\\"najgori\\\" među svim forumašima.

Ti ne \\\"stavljaš akcent\\\". Ti se neprestano umećeš, trudiš da svojim \\\"arbitražama\\\" kažeš: ej, ljudi vidite i mene i ja sam tu!
Evo mene, sav sam bitan!
Žao mi je tvoje neprisutnosti, tvoje nevidljivosti, tvoje nebitnosti...

A ovo jeste Olimpijada u kojoj zaista i najpametniji deluje kao retard. Takvi mu sagovornici. To je Forum, Agora u kojoj je glas budalesine  - najglasniji. Student si, valjda si učio nešto o tome.
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Becej City Decembar 11, 2008, 08:09:23 pre podne
rez napisao/la:
Citat
Ja se ne svađam. \\\"Pričam\\\" sa ološem, to mi je karma. Neko mora.
Neko mora i toj samoći da pruži ruku. Ko će ako neće \\\"najgori\\\" među svim forumašima.

Ti ne \\\"stavljaš akcent\\\". Ti se neprestano umećeš, trudiš da svojim \\\"arbitražama\\\" kažeš: ej, ljudi vidite i mene i ja sam tu!
Evo mene, sav sam bitan!
Žao mi je tvoje neprisutnosti, tvoje nevidljivosti, tvoje nebitnosti...

A ovo jeste Olimpijada u kojoj zaista i najpametniji deluje kao retard. Takvi mu sagovornici. To je Forum, Agora u kojoj je glas budalesine  - najglasniji. Student si, valjda si učio nešto o tome.


Pa ima nas kojima je dosta tvojih baljezgarija pa dignemo glas protiv misheva i zavlacenja! Ali, izgleda da kad prozborimo koju odmah se to shvata kao oloski napad na tebe, jadnicka, koji si ni kriv ni duzan napadnut od zlih zatucanih, sirovih, brzocitajucih sila!

Ali, to je opet tvoj kompleks.

Strah! Preuvelicavanje! Ne brini, nece te niko ovde vijati, tuci i naneti ti zlo!

Ovo za isticanje svojeg JA usled nemoci da se izrazi, tj. fazoni, \\\"ja pa ja, onda kad sam JA bio, onda kad sam JA pokusao da uradim, JA sam uz pomoc mene uradio nesto sto samo JA znam\\\"... Nisi ti slucajno izvukao te epitete...

Bilo bi mi tuzno da komentarisem te tvoje navode. Sva sreca pa postoji ovaj forum da sam sebe demantujes!

Ajd zivio!
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Zoran Suboticki Decembar 11, 2008, 08:23:05 pre podne
Evo ti poruka za dobro jutro. Normalno: prvo skini krmelje sa očiju.

Ima jedna bolesna stvar u tvojoj psihi /psisi/: to pozivanje na gomilu, na ljude, na množinu, na \\\"nas\\\". Ko ste to \\\"vi\\\"? Jel to neko pleme u pitanju ili tvoja nemogućnost, lični tragizam, da se oslobodiš svog plemenskog atavizma?

O kom strahu ti pričaš, još neumiveni, krmeljivi dečko? Zahvaljujući tvojoj porodici ja sam operisan od straha. Pitaj i raspitaj se. I ja sam nekad imao 24 godine, ali sa mnom tvoje pleme nije pričalo kao ja sa tobom.

Zato, kuš!
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Bojan Maletic Decembar 11, 2008, 03:09:08 posle podne
:offtopic:
Marina_The_Press napisao/la:
Citat
Neka odmah naprave sajtove i Picoderu i Rezu, da i oni tamo sire svoje ideje ili rasprave, kako god...

i ja mislim da je krajnje vreme za tako nesto...
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Becej City Decembar 11, 2008, 06:01:35 posle podne
rez napisao/la:
Citat
Evo ti poruka za dobro jutro. Normalno: prvo skini krmelje sa očiju.

Ima jedna bolesna stvar u tvojoj psihi /psisi/: to pozivanje na gomilu, na ljude, na množinu, na \\\"nas\\\". Ko ste to \\\"vi\\\"? Jel to neko pleme u pitanju ili tvoja nemogućnost, lični tragizam, da se oslobodiš svog plemenskog atavizma?

O kom strahu ti pričaš, još neumiveni, krmeljivi dečko? Zahvaljujući tvojoj porodici ja sam operisan od straha. Pitaj i raspitaj se. I ja sam nekad imao 24 godine, ali sa mnom tvoje pleme nije pričalo kao ja sa tobom.

Zato, kuš!


Eto ga opet!:laugh:

Sade porodicu diras!:cheer:

Sreca tvoja pa postoji forum da bi mogao da iznosis ovakve uvrede, sreca...
Ja tvoju necu iz razloga jer nisam idiot,a i zbog jednog coveka na ovom forumu kog postujem.

mada, nema potrebe da se zadubljujes u te stvari ako nemas muda da mi kazes sve ovo u 4 oka!;)
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Plavi_Zoro Decembar 12, 2008, 03:25:45 pre podne
Vidim ja da će tu i _Zoro imati posla...:) :)

Za sada samo malo da Vas zaplašim...:) :) :)

(http://img2.imagetitan.com/img2/small/18/18_139454_1.jpg) (http://img2.imagetitan.com/pic.php?image=18_139454_1.jpg)

Nađite se \\\" Tačno u podne\\\" kod OK korala:) :) :) :)

 Izvinjavam se za off topik.
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: attila f Decembar 12, 2008, 03:49:26 pre podne
Mislim da bi trebalo prekinuto ovo prepucavanje jer ničemu ne vodi, samo stvara mržnju, a toga nam je dosta...svima. Da se vratimo na temu!
Jevrejima 4:12 kaže: “Jer je reč Božija živa, i delotvorna i oštrija od svakog mača s dve oštrice, te doseže do rastavljanja duše i duha, zglavaka i moždine, pa sudi mislima i smeranjima crca.” Dok je Bibliju pisalo više od 40 autora u periodu od više od 1500 godina, njena tačnost i relevantnost ostaju nepromenjeni. Biblija je jedinstveni objektivni izvor svakog otkrovenja koje nam je Bog dao o sebi i o svom planu za ljudski rod.
Biblija sadrži veliki broj informacija o prirodnom svetu koje su potvrđene naučnim posmatranjem i istraživanjem. Neki od ovih odeljaka uključuju Treću Mojsijevu 17:11, Knjigu Propovednika 1:6-7, Jova 36:27-29, Psalam 102:25-27 i Kološanima 1:16-17. Kako se biblijska priča o Božijem planu otkupljenja za ljudski rod razvija, mnogi različiti karakteri su opisani na živopisan način. Na takav način, Biblija pruža veliki broj informacija o ljudskom ponašanju i njegovim tendencijama. Naše svakodnevno iskustvo nam pokazuje da su ove informacije tačnije i da bolje opisuju ljudsko stanje nego bilo koja psihološka knjiga. Mnoge istorijske činjenice zapisane u Bibliji su potvrđene i iz ne biblijskih izvora. Često, istorijska istraživanja pokazuju ogromno slaganje između biblijskih i i ne biblijskih izvora za jedan isti događaj. U mnogim slučajevima, Biblija se smatra istorijski tačnijom.
Međutim, Biblija niti je istorijska knjiga, niti pslihološki tekst, niti naučni dnevnik. Biblija je prikaz koji nam je Bog dao o samom sebi i o tome šta su Njegove želje i planovi za ljudski rod. Najznačajniji deo ovog otkrivenja je priča o našoj odvojenosti od Boga zbog greha, i o načinu na koji je Bog obezbedio obnovljenje našeg zajedništva kroz žrtvu svoga Sina, Isusa Hrista, na krstu. Naša potreba za otkupljenjem se ne menja. Niti Božija želja da nas pomiri sa Sobom.
Biblija sadrži veliki broj tačnih i relevantnih informacija. Najvažnija poruka u Bibliji – otkupljenje – je univerzalna i neprekidno primenjiva za ljudski rod. Božija reč nikada neće biti prevaziđena, potisnuta ili usavršavana. Kultura se menja, zakon se menja, generacije dolaze i odlaze – ali Božija reč je relevantna danas kao i kada je prvi put napisana. Celo Pismo ne mora obavezno da je direktno primenjivo na nas danas, ali celo Pismo sadrži istinu koju mi možemo, i koju treba da primenimo u našim životima danas.
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Gordana Kuzmanovic Sadzakov Decembar 12, 2008, 08:07:43 pre podne
Attila napisao/la:
Citat
Mislim da bi trebalo prekinuto ovo prepucavanje jer ničemu ne vodi, samo stvara mržnju, a toga nam je dosta...svima. Da se vratimo na temu!
.... Biblija niti je istorijska knjiga, niti pslihološki tekst, niti naučni dnevnik. Biblija je prikaz koji nam je Bog dao o samom sebi i o tome šta su Njegove želje i planovi za ljudski rod. Najznačajniji deo ovog otkrivenja je priča o našoj odvojenosti od Boga zbog greha, i o načinu na koji je Bog obezbedio obnovljenje našeg zajedništva kroz žrtvu svoga Sina, Isusa Hrista, na krstu. Naša potreba za otkupljenjem se ne menja. Niti Božija želja da nas pomiri sa Sobom.
Biblija sadrži veliki broj tačnih i relevantnih informacija. Najvažnija poruka u Bibliji – otkupljenje – je univerzalna i neprekidno primenjiva za ljudski rod.


Slažem se sa Tobom Attila da je mržnje, danas, previše na celom svetu!

Hajde da razgovaramo o Bibliji!
Dakle Biblija je knjiga nastala prikupljanjem raznih jevanđelja, kao i knjige o postanju, na Nikejskom saboru.

Biblija je, kažu statistike, najčitanija knjiga na svetu!

Zbog čega najviše mržnje, upravo \\\"danas\\\", ima najviše na svetu?

Pročitala sam Bibliju i često mi je kraj uzglavlja, jer volim da čitam priče iz nje.
Pročitala sam i druge verske knjige, jer smatram da je potrebno sve to pročitati.

Pročitala sam i Egipatske mitologije i nekako sve verske knjige imaju isti koren u tim mitologijama???

Kao vrsnom poznavaocu Biblije, molim Te da mi kažeš, kako je takva sličnost moguća?

Ono što ne mogu da prihvatim iz Biblijskog učenja da je beba koja je začeta već grešna!?

Pa nije li upravo Bog rekao: mnozite se!?

Kako je moguće da je beba već u utrobi majke grešna Attila?

Kako opravdavaš Krstaške ratove?... kada je na hiljade dece izginulo prelazeći planine?

Isus to niti jednom nije pomenuo u Bibliji.

Negde sam već rekla da živim po nekim svojim pravilima i znam da sam bliža nebu od mnogih, koji se izdaju za vernike.

Molim za odgovore.
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Bojan Maletic Decembar 13, 2008, 05:27:20 pre podne
i ja nestrpljivo cekam odgovore,ali nam se Atila nesto ulenjio u kucanju....:(
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: attila f Decembar 13, 2008, 06:39:40 pre podne
Prvo, nisam ja onaj koji ima odgovore na pitanja, i ja sam ko i vi privremeni stanovnik ove planete, sa težnjom da ne promašim cilj, da odem kući k Ocu, trudeći se da svoj život sinhronizujem sa Rečju Božijim.
Prva stvar koju nam Biblija govori je naš prirodni položaj pred Bogom. Mi smo \\\"po prirodi deca gneva\\\" (Efescima 2:3), i \\\"mrtvi po prestupima i po gresima svojim\\\" (Efescima 2:1). Mi stalno dokazujemo da smo grešnici po poreklu i postupcima.
Greh je ušao u ljudski rod kroz Adama i od tada se čovek bezuspešno nastoji osloboditi tog prokletstva. Svi smo po nasleđu grešnici. Bez obzira što sve pokušavali, ne možemo izbeći našem nasleđu.
Nema izuzetaka: \\\"Nikog nema pravednog, nema ga ni jednog!\\\" (Rimljanima 3:10). \\\"Jer su svi sagrešili i lišeni su slave Božje,\\\" (Rimljanima 3:23). Svi smo uskraćeni Božanskog uzora apsolutne svetosti. Mi stojimo pred Pravednim Sudijom - krivi po optužbi.
Pribegli smo svim mogućim sredstvima da ponovo steknemo ono što je Adam izgubio. Pokušali smo obrazovanjem, filozofijom, religijama i državnim uređenjem zbaciti sa sebe jaram izopačenosti i greha. Naše su pobude bile dobre i neki naši pokušaji hvale vredni, ali nisu postigli svoj cilj. Još uvek činimo onu istu grešku koju je učinio i Adam. Pokušavamo biti carevi po nekom svom pravu, po svojoj sili i snazi, umesto da poslušamo Boga i njegove zapovesti.
Greh nije samo ubiti, ukrasti ili lagati. Grešnici smo zato što jednostavno nismo dovoljno dobri, takva nam je priroda. Niko od nas ne može da dostigne Božji savršeni standard - standard apsolutne pravednosti i dobrote, jer smo od rođenja grešni. Nosimo u sebi greh svojih prvih predaka - ljudi - Adama i Eve.
Dokaz tome je sklonost da konstantno činimo moralne greške (loša dela za koja uvek znamo da su loša jer nas zbog njih prekorava naša savest). Sila greha koju Biblija naziva i \\\"palom\\\", \\\"grešnom\\\" prirodom je u nama prisutna poput sile gravitacije koja nas stalno vuče ka sebi i kojoj ne možemo nikako da se odupremo.
Greh na sebe navlači smrtnu kaznu i niko nije u stanju spasiti se od kazne za greh ili očistiti svoje srce od pokvarenosti. Jedino Hrist ima sredstvo za otkupljenje od greha. Samo Hrist može spasiti grešnika od kobne sudbine koja ga čeka. \\\"Smrt je, naime plata za greh.\\\" (Rimljanima 6:23) \\\"Onaj koji zgreši, taj će umreti.\\\" (Jezekilj 18:4) \\\"Ta niko sebe ne može otkupiti ni za se dati Bogu otkupninu.\\\" (Psalam 49:8) \\\"Ni njihovo srebro ni njihovo zlato neće ih spasiti.\\\" (Sofonije 1:18).
Hvala Bogu, to nije kraj. Smrt Isusa Hrista za sve koji mu veruju otvara put u novi život. Njegova je smrt temelj naše nade. Hrist je na svome telu poneo naše grehe koji nas odvode od Boga. Isus Hrist je vaskrsao iz mrtvih, Očevom slavom, jer smrt nije mogla da zadrži Stvoritelja života.
Postavila si mnogo pitanja, pa sam uspeo da odgovorim samo na jednu, koja je srž svih nevolja.Mnogima se ovo neće svideti, ali izvor suštinskih, spasonisnih istina je sama Božija reč,....mislite o tome!
Kasnije ćemo nastaviti razgovor , sada žurim, ćao svima!
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Robbyn � Decembar 13, 2008, 05:34:01 posle podne
Znači grabi sve što ti se pruža i uživaj u životu maksimalno!I onako si grešan...
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: attila f Decembar 13, 2008, 06:09:17 posle podne
Robbyn napisao/la:
Citat
Znači grabi sve što ti se pruža i uživaj u životu maksimalno!I onako si grešan...


Ovo je geslo onih koji ne nađu shodno, da razmisle o svom životu, da uspostave kontakt sa Stvoriteljem, i žive na životinskom nivou hedonistički (use, nase i podase ), jednostavno ne veruju da Bog postoji i žive po svojim željama i porivima.Ne kažem Robbyn da si ti takav, verovatno tražiš Istinu ko i ja, to kažem globalno.

\\\"I ako se samo u ovom životu uzdamo u Hrista, najnesrećniji smo od svih ljudi.\\\" (1. Korinćanima 15:19)

Čovek je stvoren po obličju Božijem,i pod uticajem greha se srozao na nivo životinje.Uživenje u umetnosti , lepoti i uopšte u duhovnosti su jedni od osobina koji nas odvajaju od ostalih stvorenih bića.Mi smo stvoreni za nebesko carstvo, i naša punina ostvarenja se obznanjuje tek u okrilju Stvoritelja.Kad shvatimo da je privremeni gospodar ovoga sveta Sotona, i ljudi koji teže uspostavljenju kontakta sa Stvotriteljem  su neprijatelji ovoga sveta, mnogi naši problemi će biti osvetljeni sa ispravnog ugla.Ko se opusti i dopusti da ga struja kanalizacije ovoga pokvarenog sveta nosi, neminovno će biti odvojen od Oca u večnosti!Zato Biblija hrabri ljude da se trgnu i poraže put k Ocu, koji je sam Isus Hrist.Tu moram da naglasim da mnogi putevi vode k Bogu, ali samo jedna dovodi do Njega a to je Njegov Sin Isus Hrist!- tako kaže Božija Reč, pa proverite....
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Robbyn � Decembar 13, 2008, 07:07:02 posle podne
Attila napisao/la:
Citat
Ne kažem Robbyn da si ti takav, verovatno tražiš Istinu ko i ja, to kažem globalno.Ma samo opušteno,neću se ja naći uvređenim.
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Gordana Kuzmanovic Sadzakov Decembar 14, 2008, 04:42:36 pre podne
@Attila, ne bih da citiram čitav tvoj post... nastavljam.

Iz ovoga što si napisao izlazi da je i dobro delo u stvari loše delo, da ne postoji ništa što je dobro u čoveku,...
 Ne bih rekla da je Isus u svom srcu nosio takvo učenje!

Tvojim tumačenjem Pisma zapravo se podstiče zlo u čoveku... ili to nisi baš najspretnije preneo ovde.

Za momenat ću se udaljiti od Biblije i vratiti u ne tako daleku prošlost.

Gandi je bio Čovek koji je učio ljude nenasilju. Poštovao je i cenio dobro delo.
Ne čini li ti se da je on bio mnogo bliže Bogu od mnogih koji se izdaju za vernike, za mnoge koji su u suštini neverujući.
 Gandi je poštovao svih 10 Božijih zapovesti, a čovek je druge vere... Nije li ti to zanimljivo?!
Meni jeste.

Vratimo se Bibliji.

Isus je u svom srcu nosio ljubav.
Ljubav prema svemu što je živo.
Nekako mi se ne uklapa tvoje tumačenje u tu konstelaciju stvari.
Tvoji citati su uglavnom iz Starog Zaveta, pre nego što je došao Isus.

Bog je stvorio Čoveka, a dao je Čoveku i mozak koji treba da misli.

Molim za tvoja dalja tumačenja Biblije u vezi sa pitanjima koja sam postavila, a tebi postavljam jedno na koje sigurno možeš da mi odgovoriš: Da li si vegetarijanac?

:)
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: irena maric Decembar 14, 2008, 04:48:41 pre podne
Attila napisao/la:
Citat
Greh je ušao u ljudski rod kroz Adama i od tada se čovek bezuspešno nastoji osloboditi tog prokletstva. Svi smo po nasleđu grešnici. Bez obzira što sve pokušavali, ne možemo izbeći našem nasleđu.
Nema izuzetaka: \\\"Nikog nema pravednog, nema ga ni jednog!\\\" (Rimljanima 3:10). \\\"Jer su svi sagrešili i lišeni su slave Božje,\\\" (Rimljanima 3:23). Svi smo uskraćeni Božanskog uzora apsolutne svetosti. Mi stojimo pred Pravednim Sudijom - krivi po optužbi.
Dokaz tome je sklonost da konstantno činimo moralne greške (loša dela za koja uvek znamo da su loša jer nas zbog njih prekorava naša savest). Sila greha koju Biblija naziva i \\\"palom\\\", \\\"grešnom\\\" prirodom je u nama prisutna poput sile gravitacije koja nas stalno vuče ka sebi i kojoj ne možemo nikako da se odupremo.
Greh na sebe navlači smrtnu kaznu i niko nije u stanju spasiti se od kazne za greh ili očistiti svoje srce od pokvarenosti. Jedino Hrist ima sredstvo za otkupljenje od greha. Samo Hrist može spasiti grešnika od kobne sudbine koja ga čeka. \\\"Smrt je, naime plata za greh.\\\" (Rimljanima 6:23) \\\"Onaj koji zgreši, taj će umreti.\\\" (Jezekilj 18:4) \\\"Ta niko sebe ne može otkupiti ni za se dati Bogu otkupninu.\\\" (Psalam 49:8) \\\"Ni njihovo srebro ni njihovo zlato neće ih spasiti.\\\" (Sofonije 1:18).
Hvala Bogu, to nije kraj. Smrt Isusa Hrista za sve koji mu veruju otvara put u novi život. Njegova je smrt temelj naše nade. Hrist je na svome telu poneo naše grehe koji nas odvode od Boga. Isus Hrist je vaskrsao iz mrtvih, Očevom slavom, jer smrt nije mogla da zadrži Stvoritelja života.


Atila,slazem se sa tobom u potpunosti!
Mnogo puta se u zivotu javi djavo sa likom andjela.Malo je onih koji mnogu to da prepoznaju i da odole tom iskusenju.Ceo zivot je iskusenje.Treba samo pomno pratiti znakove!
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: irena maric Decembar 14, 2008, 04:52:38 pre podne
I da...Bibliju ne moze svako da razume.Moras biti cistog srca i ciste duse.Moras joj verovati.Biblija se ne cita,ona se voli.Ona je put koji nas vodi ka spasenju.Biblija i molitva!
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Bojan Maletic Decembar 14, 2008, 04:52:53 pre podne
Ja se ipak vise slazem sa Lusy,ako nista ne postoji dobro u coveku,znaci da smo svi osudjeni na cistiliste ili pakao? Ako je tako,zasto se onda pridrzavati 10 zapovesti,kada nam se isto pise hajmo svi \\\"linijom manjeg otpora\\\",otimanje,kradja,preljuba,anarhija....
ipak mislim da nije bas sve toliko crno,i izgubljeno kako rece Atila,logicnije mi je Lusyno tumacenje
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: irena maric Decembar 14, 2008, 04:57:37 pre podne
Boki,slazem se i ja sa Lusy!Bibliju niko jos nije protumacio do kraja!Atila nije taj koji na sve moze da da odgovore.Vecina odgovora se nalazi u nama samima.Samo treba da ih potrazimo!Ovo se ne odnosi na Lusy,naravno!Ja razumem zasto je ona postavila ova pitanja,ali mislim da Atila nije taj koji moze da da odgovor.Samo Bog!
Ako si vernik,ti ces znati o cemu pricam!
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Bojan Maletic Decembar 14, 2008, 05:19:00 pre podne
naravno,zbog toga sam to i napisao tako...
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Zoran Suboticki Decembar 14, 2008, 05:21:56 pre podne
Biblija je velika knjiga, između ostalog i zbog toga što za svaki životni vjeruju možete pronaći u njoj pregršt citata!

I za opciju: memento mori /misli na smrt!/
I za opciju: carpe diem /grabi dan!/

Attila se opredelio u svojim tumačenjima Biblije za školu tumača koji su Bibliju i uopšte hrišćanstvo videli kroz optiku greha, sagrešenja, večnog opominjanja na smrt i smrtnost čovekovu...Po toj školi život je \\\"dolina plača\\\", prolazna sen, ispraznost, večito sećanje na prvobitni greh i sve grehove koji su proizišli iz tog Prvobitnog greha...Čitav život u Bogu, tj. u Hristu je život Iskupljenja zbog praroditeljskog greha. Zbog Otelotvorenja Boga, Silaska u Materiju, itd. Ta škola hrišćanstva je unela najveći tragizam u istoriji svih poznatih religija: razdor Tela i Duše! Jednostavno, do pojave ovih tumača Biblije, ta podvojenost, taj dramatični dualizam na Telo i Dušu nije postojao!

Druga škola, koja se pojavljuje u osvit Renesanse /kraj 13-og i početak 14-og veka/ u prosvećenim krugovima Italije hrabro je krenula u otklon od te jalove srednjevekovne kukumavke. Iako su se ubrzo Inkvizicijske lomače podložile, hrabri \\\"vitezovi duha\\\" su terali po svome. Oni su pokušali da humanizuju hrišćanstvo, da pokažu i dokažu da je čovek \\\"kreatura kreatora\\\", što će reći da i sam ima kreativne, stvaralačke potencijale, da je \\\"život bogata trpeza\\\" /Hristove reči/ i da život predstavlja Š ANSU! Ili još preciznije IZBOR! Jednom rečju, u renesansi dolazi do tog oslobađanja čovekovog od okova jedne zatucane religijske projekcije Čoveka kao Prolaznog Paćenika u Dolini Suza...

Otuda, dragi naš Attila tvoje dociranje, siguran sam dobronamerno, predstavlja jedno staromodno, dogmatsko, odavno prevaziđeno čitanje Biblije.

Ali sa stanovišta Crkvenog Propovedanja ti si \\\"u temi\\\".  Samo što ono nije u dosluhu sa Biblijom.

Znaš kako je Niče rekao: Istorija hrišćanstva je istorija prljanja jednog bistrog, čistog potoka!
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: irena maric Decembar 14, 2008, 05:28:40 pre podne
rez napisao/la:
Citat


Attila se opredelio u svojim tumačenjima Biblije za školu tumača koji su Bibliju i uopšte hrišćanstvo videli kroz optiku greha, sagrešenja, večnog opominjanja na smrt i smrtnost čovekovu...Po toj školi život je \\\"dolina plača\\\", prolazna sen, ispraznost, večito sećanje na prvobitni greh i sve grehove koji su proizišli iz tog Prvobitnog greha...Čitav život u Bogu, tj. u Hristu je život Iskupljenja zbog praroditeljskog greha.


Uovim recima koje sam citirala se i sastoji vera!
Plac je iskupljenje,plac je ustvari dar Boziji.Plac je sreca!Plac je bogatstvo koji nemogu posedovati svi!
Plac,pokajanje i molitva....to je vera!
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Zoran Suboticki Decembar 14, 2008, 05:31:32 pre podne
...a OSMEH, SMEH, SMEJANJE - SOTONINO DELO!

Tako hrišćanstvo tumaču tu fiziognomsku i patognomsku pojavu na našem licu!
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: irena maric Decembar 14, 2008, 05:36:37 pre podne
Mislim da nisam ,i priznajem da nisam,kompetentna da odgovorim na ovu tvoju  konstataciju!
Ja sam pisala o onom sto su me ucili od malih nogu,o onome sto ja sada ucim svoju decu.
Mislim da nije greh smejati se!Smejati se iskreno,od srca.To je RADOST.Nije Sotonino delo!
Radujte se....

E sada,da li je osmeh,smejanje i smeh isto sto i radost....to je druga tema!
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Zoran Suboticki Decembar 14, 2008, 05:49:14 pre podne
Vera može biti zasnovana na bilo čemu, pa i na Bibliji. Ima toliko sjajnih stvari oko nas, na ovom svetu, na čemu se može zasnovati Vera. Istina je: čovek ima potrebu da veruje, a s obzirom na civilizacijsko okruženje prihvatanje hrišćanske vere ili bilo koje vere /već prema okruženju/ može biti, recimo, linija manjeg otpora i ništa više. Baba, deda, mama, tata, Crkva...i eto meni neke vere na tacni. Bez da se zapitam o suštini, smislu, korenima, ishodištu, posledicama, konzistentnosti ili nekonzistentosti te vere. Verujući čovek veruje, ne pita, ne traži.

Prihvatam to kao čovek, ali kao diskutant, spreman sam na mnogo ozbiljniju zapitanost i raspravu.
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: attila f Decembar 14, 2008, 06:01:04 pre podne
Ja sam smao hteo da naglasim  kako Božija Reč pokazuje čoveka otpalog od izvora života, i oslonjen na svoju snagu ne može da se prikopča ( relegare ) tom izvoru.

\\\"A ovo je to svedočanstvo: Bog nam je dao večni život, a taj život je u njegovom Sinu. Ko ima Sina, ima život. Ko nema Sina Božijeg nema život.\\\" (1. Jovanova 5:11-12)

Ovi stihovi iz Svetog pisma nam govore da nam Bog daje tj. pruža, večni život u Njegovom Sinu Isusu Hristu. Drugim rečima, način kako da se poseduje \\\"božanski život\\\" jeste taj da se poseduje Božjeg Sina. Otvara se pitanje; kako čovek može da ima - poseduje Božjega Sina?

Sveto pismo tvrdi da su svi ljudi grešnici, \\\"svi su zgrešili i lišeni su Božije slave\\\" (Rimljanima 3:23). Drugim rečima, naši greši nas razdvajaju od Boga koji je svet tj. bezgrešan, i zbog toga Bog nema drugog izbora nego samo da sudi čoveku zbog njegovih greha, \\\"Čiste su oči tvoje da ne možeš gledati zla, i bezakonja ne možeš gledati.\\\" (Avakum 1:13)

Sveto pismo, takođe, tvrdi da čovek ne može nikakvim svojim delima - nastojanjima, \\\"ispod plašta\\\": moralnosti, dobročinstava - dobrim delima ili religioznim aktivnostima, naći naklonost kod Boga i tako dobiti oproštenje (iskupljenje) svojih greha.

\\\"Jer, Bog je toliko voleo svet da je dao svog jedinorođenog Sina da niko ko u njega veruje ne propadne, nego da ima večni život. Nije Bog svog Sina poslao u svet da svet osudi, nego da se svet kroz njega spase. Ko u njega veruje, ne osuđuje se; a ko ne veruje, već je osuđen jer nije poverovao u ime jedinorođenog Božijeg Sina.\\\" (Jovan 3:16-18)

\\\"Ko veruje u Sina, ima večni život; a ko neće da se pokori Sinu, neće videti život, nego na njemu ostaje Božiji gnev.\\\" (Jovan 3:36)

\\\"A ovo je večni život: da upoznaju tebe, jedinog istinitog Boga, i onoga koga si poslao - Isusa Hrista.\\\" (Jovan 17:3)

Dakle, čovek Svetom Bogu nikako ne može pristupiti na osnovu svojih dela. Ali, Bog jeste takođe i Bog pun ljubavi i milosti. I iz takvog svog karaktera On je sam rešio čovekov nerešivi problem greha. On nije čoveka, svoje stvorenje, ostavio bez nade i izlaza iz zamke smrti.

\\\"Ali, Bog svoju ljubav prema nama pokazuje ovako: dok smo još bili grešnici, Hristos je umro za nas.\\\" (Rimljanima 5:8)

\\\"Jer, Hristos je jednom zauvek umro za grehe - pravedan za nepravedne - da vas dovede Bogu.\\\" (1. Petrova 3:18)

To je dobra vest (Evanđelje). To je poruka o tome, da je Bog darovao svoga Sina, da bi otišao na krst, da bi umro radi tvojih greha, i da bi vaskrsao radi tvog opravdanja pred Bogom.

Kao što čovek kad shvati da je bolestan odlazi kod lekara, tako kad shvati strahotu,rušilačku snagu greha u svom životu, postaje motivisan za spasenje - prihvatanje Hrista.

P.S.
Nisam vegetarijanac.
1. Timotej 4:1-4
\\\"A Duh razgovetno govori da će u poslednja vremena odstupiti neki od vere slušajući lažne duhove i nauke đavolske,*
U licemerju laža, žigosanih na svojoj savesti,*
Koji zabranjuju ženiti se, i zapovedaju uzdržavati se od jela koja Bog stvori za jelo sa zahvalnošću vernima i onima koji poznaše istinu.*
 Jer je svako stvorenje Božije dobro i ništa nije na odmet kad se prima sa zahvalnošću.\\\"
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Zoran Suboticki Decembar 14, 2008, 06:51:11 pre podne
Attila, skloni Bibliju sa stola i pokušaj nešto iz sebe da kažeš o Bibliji. U najmanju ruku time ćeš proveriti i svoje znanje i poznanje Biblije. Proverićeš koliko je STVARNI uticaj Biblija izvršila na tebe, koliko si je pohranio u svoju Veru, Znanje, Osećanje.

A evo i zašto to treba da uradiš.

Prema onome što znamo, Hrist nije ostavio pisanu REČ iza sebe/ako ne računamo ono pisanje na pesku/. Bio je Usmeni propovednik, čovek ili Bogočovek, kako hoćeš, koji je na svet doneo jednu zadivljujuću ideju o jednakosti i bratstvu svih ljudi /dakle jedan socijalni \\\"program\\\"/.
Zatim je Hrist propovedao Ljubav koja treba da vlada među ljudima /ljubi bližnjeg svog/. Dakle, jedan humani i humanistički \\\"program\\\".
Praveći otklon od Misticizma, zamršenog i komplikovanog politeizma, tada vladajućeg, Hrist je propovedao jednu jednostavnu religiju, razumljivu običnom / ne učenom čoveku/. Dakle, doneo je jedan novi \\\"obrazovni\\\" program.
Hrist je takođe, doneo i jednu novu \\\"pedagogiju\\\", jedan novi moral koji je suprotstavljen sveopštem nemoralu u koji je ogrezlo Rimsko carstvo. Hrist nije udahnuo samo novi smisao životu posrnulom religijskom čoveku, već je udahnuo novi smisao samoj smrti! Sama njegova smrt u 33.oj godini je sama po sebi dovoljno rečita bila.

Sve u svemu, Hristovo učenje se zasniva na \\\"unutrašnjoj revoluciji\\\", na sopstvenom spoznanju, na sopstvenoj veri i snazi!

Evangelisti, ili pisci Jevanđelja, mislim na one Jevanđeliste čija su Jevanđela uvrštena u Sveto Pismo, a ne na one koji nisu /od Tominog do...?/, pisali su po sećanju, prema svom stilskom i svakom drugom nahođenju. Dakle, oni su već bili PRVI TUMAČI, a ne puki zapisivači Hristovog učenja...

Nakon njih dolaze Veliki Tumači: od Svetog Avgustina do Tome Akvinskog, recimo...

Od onog momenta kada Hristovo učenje postaje institucionalizovano /Crkva/, odnosno prihvaćeno kao JEDINA, zvanična, službena religija, od tada počinje rašomonijada zvana: HRIŠ ĆANSKA CIVILIZACIJA.

Iz propalog Rimskog carstva selimo se u Vizantiju, iz Vizantije nazad na Zapad...U Rim. Do dana današnjeg sve udaljeniji od Hrista i njegovog učenja i sve više u stegama crkvenih dogmi!

I to tako ide: ko tebe Životom, ti njega Citatom! Pa makar iz Biblije.
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Bojan Maletic Decembar 14, 2008, 04:55:13 posle podne
:tapsh: :tapsh: :tapsh:
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Plavi_Zoro Decembar 14, 2008, 05:11:43 posle podne
(http://img2.imagetitan.com/img2/small/18/18_jezus.jpg)

 \\\" Samo Vas Gledam i slušam\\\" :hmmm: :hmmm:
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Gordana Kuzmanovic Sadzakov Decembar 14, 2008, 06:18:56 posle podne
ninica napisao/la:
Citat
Attila napisao/la:
Citat
Greh je ušao u ljudski rod kroz Adama i od tada se čovek bezuspešno nastoji osloboditi tog prokletstva. Svi smo po nasleđu grešnici. Bez obzira što sve pokušavali, ne možemo izbeći našem nasleđu.
Nema izuzetaka: \\\"Nikog nema pravednog, nema ga ni jednog!\\\" (Rimljanima 3:10). \\\"Jer su svi sagrešili i lišeni su slave Božje,\\\" (Rimljanima 3:23). Svi smo uskraćeni Božanskog uzora apsolutne svetosti. Mi stojimo pred Pravednim Sudijom - krivi po optužbi.
Dokaz tome je sklonost da konstantno činimo moralne greške (loša dela za koja uvek znamo da su loša jer nas zbog njih prekorava naša savest). Sila greha koju Biblija naziva i \\\"palom\\\", \\\"grešnom\\\" prirodom je u nama prisutna poput sile gravitacije koja nas stalno vuče ka sebi i kojoj ne možemo nikako da se odupremo.
Greh na sebe navlači smrtnu kaznu i niko nije u stanju spasiti se od kazne za greh ili očistiti svoje srce od pokvarenosti. Jedino Hrist ima sredstvo za otkupljenje od greha. Samo Hrist može spasiti grešnika od kobne sudbine koja ga čeka. \\\"Smrt je, naime plata za greh.\\\" (Rimljanima 6:23) \\\"Onaj koji zgreši, taj će umreti.\\\" (Jezekilj 18:4) \\\"Ta niko sebe ne može otkupiti ni za se dati Bogu otkupninu.\\\" (Psalam 49:8) \\\"Ni njihovo srebro ni njihovo zlato neće ih spasiti.\\\" (Sofonije 1:18).
Hvala Bogu, to nije kraj. Smrt Isusa Hrista za sve koji mu veruju otvara put u novi život. Njegova je smrt temelj naše nade. Hrist je na svome telu poneo naše grehe koji nas odvode od Boga. Isus Hrist je vaskrsao iz mrtvih, Očevom slavom, jer smrt nije mogla da zadrži Stvoritelja života.


Atila,slazem se sa tobom u potpunosti!
Mnogo puta se u zivotu javi djavo sa likom andjela.Malo je onih koji mnogu to da prepoznaju i da odole tom iskusenju.Ceo zivot je iskusenje.Treba samo pomno pratiti znakove!


Upravo sa ovom tumačenjem ne mogu da se složim.

Dvoje dece rodih iz ljubavi, kroz ljubav i u ljubavi ih i odgajam.
Rodih 2 nevina bića ( ne grešna, jer čemu onda zapravo i rađanje i sve ostalo!?) i učim ih svakodnevno o pravim vrednostima života.

Ako bi bilo drugačije život ne bi imao nikakvog smisla.

Život nam je poklon koji valja proživeti na način, da čovek bude srećan i svestan sebe, svoje jedinstvenosti i univerzalnosti, poštujući druge.

Delić univerzalnog je u svakom od nas.
Mnogi ga zovu bogom.

Da se razumemo.
Izuzetno poštujem verujuće vernike.
Na žalost mnogo više je onih drugih, koji se izdaju za vernike, a to zapravo nisu.
Mnogi vernici iz ove druge grupe načinili su strašna dela i ubijali i krali i nisu voleli nikog, a ne bližnjeg svog ...
Ubiti ne znači ubiti bukvalno. Ubiti se može na razne načine.

Pokušavam da pričam jednostavnim i svima razumljivim rečnikom.

Ovde razgovaramo o Bibliji, najčitanijoj knjizi na svetu.
Da bismo uzimali u reč Bibliju, prethodno treba da je pročitamo.
Da bi se volelo to što u njoj piše, takođe.
A da bi se o Bibliji razgovaralo treba je pročitati više puta, kao i mnoge druge knjige i one koje nazivaju verskim, ali i druge, poput Fromovih naprimer.

U protivnom ostajemo slepi kod očiju i pričamo, ne ono što zaista mislimo i osećamo čitavim svoji bićem, nego govorimo o stvarima koje su nam servirane od strane nekih institucija, koje su izgubile atribut svetoga, poštenja i uzvišenosti, čast izuzecima.

Molim Vas da Bibliju i institucije ovde ne mešamo.
Biblija je instrument tih institucija...a trebalo bi da je obratno!?

Svojoj deci ne mogu da serviram tu priču, zdravo za gotovo.
Imaju dovoljno čisto srce da vide istinu, a kada malo porastu, doneće svoje mišljenje o svemu.

Ne dobih Attilina tumačenja ovde, po pitanjima koja su mi godinama golicala razum i dušu.
Odgovore na ta pitanja nosim u sebi. Mene je zanimalo samo kako ih verujući vernici tumače.

Još samo nešto.
Attila- nisi vegetarijanac, kažeš.
A šta je sa zapovesti ne ubij. Ili to ne važi za životinje?
Nigde u Bibliji ne piše da je hrana ljudskom rodu meso, nego upravo suprotno,... parafraziraću... Dadoh vam semenke ove i one neka vam budu hrana... Isus je bio vegetarijanac.

Da se ne razumemo pograšno. Svoje mišljenje i tumačenje pročitanog, samo iznosim ovde, nikom ga ne namećem.

Dakle kako je dobro delo u osnovi svojoj već grešno i zlo???
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: irena maric Decembar 14, 2008, 06:44:22 posle podne
Ja sam rodila petoro dece iz ljubavi!
Bibliju sam procitala mnogo puta.
Ljudski rod,po Bibliji,je gresan i svi mi ispastamo grehe.Onaj ko to moze da shvati je zaista VERNIK!NE ZOVU SE VERNICIMA ONI KOJI SVREMENA NA VREME POSETE CRKVU,I ZAPALE PO NEKAD SVECEVERNICIMA SE ZOVU ONI KOJI ZNAJU DA VOLE,PRASTAJU,PRIMAJU I DAJU.
Lusy,ovo se,naravno ne odnosi na tebe!

Greske se tokom celog zivota iskupljuju raznim dobrim delima,i na kraju nas na osnovu tog iskupljenja ceka nagrada ili kazna.Jos samo da dodam i ispricam jedan dogadjaj koji se nedavno desio u crkvi!

Smotra crkvenih horova.Ulazi momcic od nekih dvadesetak godina.Uzima novac sa ikona i stavlja ga u dzep.
Neki ljudi se pobunise.
Dolazi pop  kaze:
\\\"Nekome na zlo nekome na spasenje!\\\"
Momak je pognute glave pogledao u novac,spustio glavu,stavio novac u dzep i izasao.
Na izlasku iz crkve okrenuo se,prekrstio i otisao.....
Kasnije smo culi da mu je majka bolesna i da nemaju za lekove!

Eto toliko od mene.
Vernik sam od malih nogu i zauvek cu to ostati!
Malo sam se udaljila od teme \\\"Biblija\\\",ali sve je ovo povezano na neki nacin....
Ostavljam diskusiju nekome ko je recitiji od mene.
Ja vise volim dela od reci!
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Zoran Suboticki Decembar 14, 2008, 07:03:55 posle podne
\\\"U početku beše reč...\\\" Biblija

\\\"U početku beše DELO\\\" Sotona iz Mefista Geteovog
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Gordana Kuzmanovic Sadzakov Decembar 14, 2008, 07:08:25 posle podne
... U početku beše REČ i reč beše od Boga...

Ne znam zbog čega moj nick na ovom forumu u postovima posle mene uzimaš u svoj post.

Ne moramo isto da mislimo.

Nisam rodila dvoje grešne dece. Rodih 2 prelepa nevina stvora, jedinstvena i neponovljiva, koji su deo svemira u ogromnosti prostora i neizmerju vremena sa kojima delim razdoblje postojanja, kao i sa svima vama.

Ne znam kako neko može biti majka koja će da kaže rodih grešno dete/decu!?

Dakle rekla sam i da izuzetno poštujem verujuće vernike. To nisu oni koji idu svakodnevno u crkvu... to su ljudi koji su verujući u srcu.

Rekla sam takođe da postoji mnogo vernika koji se neverujući...

Čovek treba u nešto da veruje.
Čovek izabere šta je to u šta veruje.

Ne znam šta tu nije bilo jasno.

Spadam u treću grupu.
Verujuća sam ali nisam vernik, bar ne onakav kakav je danas poželjan.

Ako ćemo biblijskim rečnikom, Bog nam je dao dušu i telo.

Dušu da osećamo stvari oko sebe, telo u okviru čega je i mozak, dakle razum, da razumemo red stvari, da razmišljamo i da se usavršavamo.
Nikako da ostanemo to što nam je dato rođenjem.
Nikako da u srce svoje prihvatimo servirane \\\"istine\\\".
Već da o svemu dobro razmislimo i da u skladu sa tim istinama do kojih smo došli promišljanjem i živimo.

Ovo ja zovem Biblija u životu.


Opet kažem da je to moje viđenje stvari i nikom ne namećem svoje mišljenje.
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: irena maric Decembar 14, 2008, 07:09:24 posle podne
Sta reci????
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: irena maric Decembar 14, 2008, 07:11:39 posle podne
rez napisao/la:
Citat
\\\"U početku beše reč...\\\" Biblija

\\\"U početku beše DELO\\\" Sotona iz Mefista Geteovog


Rec bez dela!

Slika i prilika naseg okruzenja!

@Lusy-sve mi je bilo jasno u tvojim postovima,zato sam i napisala da se ovo ne odnosi na tebe!
Samo iz tog razloga da ne bi pomislila da odgovaram direktno na tvoj post!

Prijatan dan vam zelim!:)
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: irena maric Decembar 14, 2008, 08:07:04 posle podne
\\\"San Presvete Vladicice Nase Bogorodice

Presveta Bogorodica usnila je jedne noci strasan san u judejskom gradu Vitlejemu.Kada se probudila sva je drhtala i pocela plakati.Isus Hristos pristupi joj i Ona mu ovako govorase:\\\"Mili Sine Moj Isuse!Ja sam ove noci nesto strasno usnila,i sada jos drhtim od straha i ne mogu da dodjem sebi.I plakala sam i jecala,kada sam se probudila.pomolila sam se Gospodu Bogu,Tvorcu neba i zemlje,da me utesi,jer mi je srce jos jednako nemirno:Sva trnem i zebem.Snilo mi se kao Ti stojis u masi naroda i drzis jedan list pergamenta ispisan bozanskim zapovestima Starog zaveta,a nad njime dve zapovesti krupno ispisane:\\\"Ljubi Gospoda svoga svim srcem svojim,svom dusom svojom i svom mislju svojom\\\" i \\\"Ljubi bliznjega svoga kao sebe samoga\\\".Odjedanput te neki oruzani ljudi uhvatise a onaj narod razbeze se.Posle Te izvedose pred sud,kad tamo a Tebi krv iz glave udarila i bozansko telo Tvoje oblila.\\\"
Hristos Spasitelj ce njoj na to reci:\\\"Presveta i preblagoslovena Majko moja,istina je to sto si usnila,zbice se to sve meni.Ako ko pribelezi taj Tvoj San,pa ga nosi svagda uza se ili drzi u kuci svojoj i nauci one zapovesti sto si videla na onoj listini i pocne da ljubi Gospoda Boga Tvorca i da ljubi bliznje svoje i da cini svako dobro delo,bice blazen.Nece mu u dusi necisti duh obitavati,pa bude li do smrtnog casa izvrsivao zapovesti ove i nosio casni  Krst uza se,naredicu te ce mu andjli dusu primiti i useliti u carstvo nebesko.\\\"
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Zoran Suboticki Decembar 14, 2008, 09:39:58 posle podne
U početku beše REČ. Odnosno Smisao. To označava pojam REČ.

Nedostatak delovanja u našem okruženju posledica je prezira prema Smislu, prema Reči.
Pazi ko je udahnuo novi Smisao u naše živote posle 5-og oktobra? Jedan doktor filozofije, dakle čovek REČI, SMISLA, a ne pukog delovanja i bauljanja u Prazno!

Ako već treba da srozamo diskusiju na to, hajde. Bečej ima tragičnu situaciju zbog upornog odbijanja Smisla. Tamo gde se odbija Smisao, ne treba očekivati ni Dela. Zato ih i nema.
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: attila f Decembar 15, 2008, 05:12:45 pre podne
Problem greha je veoma značajna za čovečanstvo i zato Biblija govori o tome.Pokušaću slikovitije da pokažem.
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: attila f Decembar 15, 2008, 05:20:21 pre podne
(http://www.becejonline.com/images/fbfiles/images/sl1.gif)
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: attila f Decembar 15, 2008, 05:21:24 pre podne
(http://www.becejonline.com/images/fbfiles/images/sl2.gif)
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: attila f Decembar 15, 2008, 05:22:37 pre podne
(http://www.becejonline.com/images/fbfiles/images/sl3-b72e9d1f1048826550eb483a211bc519.gif)
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Bojan Maletic Decembar 15, 2008, 05:30:40 pre podne
ovo je toliko slikovito objasnjeno da ja nista ne razumem...
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Zoran Suboticki Decembar 15, 2008, 08:37:27 posle podne
\\\"CREDO, QUIA ABSURDUM EST!\\\"
\\\"Verujem, iako je apsurdno!\\\"

 Sveti Toma Akvinski

Puno te poštujem Attila...
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Djordje P. Decembar 15, 2008, 08:38:20 posle podne
atila?
a zasto nam jednostavno ne kazes:
\\\"moje je misljenje je http://www.siont.net/u-hristu/inside/plan_spasenja.htm \\\" i amin!?
cak bi i tu imao par (3) svojih rechi: \\\"moje misljenje je\\\" ;)
inace cak i \\\"tvoji\\\" komentari citata su copy paste...
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Plavi_Zoro Decembar 15, 2008, 09:08:44 posle podne
Nemože DORDE, ne može on tako. Poznavajući ga kao vrsnog predikatora, tvrdim to, nije copy - paste, on to sam svoje misli prenosi. Nekažem da nema citata, ali kao što sam i rekao, on je vrsni predikator, inače često dolazi i u Bečej. :thumb: :thumb:
Ako bi ga lično upoznao, i ti bi stekao takav utisak.
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Becej City Decembar 15, 2008, 09:46:24 posle podne
Plavi_Zoro napisao/la:
Citat
Nemože DORDE, ne može on tako. Poznavajući ga kao vrsnog predikatora, tvrdim to, nije copy - paste, on to sam svoje misli prenosi. Nekažem da nema citata, ali kao što sam i rekao, on je vrsni predikator, inače često dolazi i u Bečej. :thumb: :thumb:
Ako bi ga lično upoznao, i ti bi stekao takav utisak.


Policija72,

bez ikakve lose namere, ali cinjenica je da u njegovim postovima ipak dominiraju citati sa sajtova slicnih ovim koje je naveo Dorde!

Isto tako, ovaj text/citat je brutalno dobar i vredi ga procitati.\\\"Da li je biblija božija i savršena knjiga koju treba shvatiti bukvalno? Naravno, vernici odgovaraju na ovo i pozitivno i negativno, zavisno od potrebe. Ako ih neki deo muči - to je samo simbolični prikaz i ne veruju u to. Ako im odgovara - to je potpuna istina i veruju.

Š ta ćemo sa objašnjenjem iz ove knjige o poreklu ove knjige? Š ta ćemo sa objašnjenjem iz ove knjige o prvom muškarcu i prvoj ženi? Adam je bio prvi, napravljen je pre manje od 6000 godina. Naravno, svaki naučnik zna da ljudi postoje na zemlji bar pola miliona godina, možda i više. Adam je bio usamljen i napravili su mu drugaricu. Za to je bio potreban čitav jedan dan!
Od rebra do žene dugačak je put.

Uzeli su jedno Adamovo rebro i pretvorili ga u ženu. Da li je ta priča činjenica ili mit? Koliko popova će reći da je ovo mit? Ni jedan! Postoje neki ljudi, neki hrišćani, koji ne veruju da je žena napravljena od rebra. ( Nekada su takvi spaljivani! ) Ako to nije istina, šta jeste?

Pogledajmo neke stvari koje se pripisuju Isusu. On je hodao po vodi. Kako vam to zvuči? Da li verujete da je Isus hodao po vodi? Džo Smit je hodao po vodi nakon što je osnovao mormonsku religiju. Koji dokazi postoje za to?

Isus je video neke od učenika kako pecaju i nisu ulovili ništa celog dana. Isus je rekao: \\\"Bacite mreže ovde\\\" i opa! Izvukli su ih pune ribe. Nigde nema boljih ribolovaca, ali da li postoji neki dokaz da se ovo zaista desilo?

Kakav utisak ove priče ostavljaju na inteligentne ljude s obzirom na to da dolaze iz vremena kada su mitovi bili smatrani istinom, iz vremena bajki i neznanja? A opet, u sve to se mora verovati jer u protivnom nema spasenja od grehova. A koji su to gresi? Š ta je to ljudski rod zgrešio osim što je jeo sa drveta znanja? Da li je potrebno da neko spasi čoveka putem magije i čuda?

Iza tvrdnje da se sve mora prihvatiti i da se u to mora verovati krije se strah da razum ne bi pristao na teološke apsurde. Znam da postoje slabosti razuma, ali razum je sve što imamo. Jedina sigurnost za ljude leži u gajenju i proširivanju znanja da bi mogli da razumeju život i univerzum onoliko koliko mogu.


Isus je bio i lekar. Putovao je jednom i usput je sreo nekoga ko mu je rekao da je u nekoj kući neki čovek bolestan i da želi da ga Isus izleči. Kako je to Isus uradio? Pa, bilo je dosta svinja u dvorištu i on je isterao đavole iz čoveka i prebacio ih u svinje. Čovek je izlečen a svinje su skočile u more. Da li je ovo istina ili bajka? Ako je to istina, ako morate verovati u tu priču da bi ste se spasili, ispada da se morate pozdraviti sa inteligencijom da bi ste spasili dušu - koja verovatno uopšte i ne postoji. Ne treba verovati u nešto samo zato što želite da verujete u to, bez ikakvih dokaza ili zato što ti je deda rekao da je to istina.
Da li je Isus vratio mrtvaca među žive? Desetine hiljada mrtvaca su se vratili u život, ako se saberu sve slične priče i legende. Da li je Isusovo delo jedini slučaj? Evropa je puna čudesa te vrste. Da li iko razuman može verovati u povratak iz mrtvih? Teško.

Ljudi instinktivno žele da žive što duže. Žele da se druže sa prijateljima i tako to. Grčevito se drže za život. Š openhauer je to nazvao voljom za životom. Ja to nazivam momentumom mašine. Sve što se kreće nastavlja da se kreće određeno vreme. To je sve momentum. Ne postoji dokaz da smo živi nakon smrti. Ali život odmah nakon smrti i nije ono što crkva propoveda. Teorija je sledeća - prvo umrete i odlazite u zemlju i mrtvi ste, a kada se vrati Gavrilo i dune u trubu, prah će se sastaviti i gle, pojavljujete se ponovo vi, isti kao što ste bili i nastavljate da živite na Zemlji! Koliko ljudi veruje u to?

Materija je neuništiva i sve što je u čovekovom telu pretvara se u sastavne delove prirode, odlazi u zemlju da učestvuje u stvaranju drveća i trave i korova i povrća, koje jedu razni oblici života i život tako kruži i kruži. Na neki način, niko nikada ne umire. Materija od koje sam ja sastavljen, postojaće u drugom obliku kada budem mrtav. Životna sila koja je u meni živeće u nekom drugom obliku ali mene neće biti. Ovo nije besmrtnost kakvu ljudi priželjkuju. Oni žele da prepoznaju prijatelje u raju, zar ne? To nije moguće.

Znamo gde je naš život počeo i znamo gde će završiti. Sve počinje od jedne ćelije u telu majke. Jedna jajna ćelija je oplođena spermatozoidom koji dolazi iz tela našeg oca. Ćelije se dele i množe dok se ne kompletira dete, a u starosti ili nakon nesreće ili bolesti, ćelije se raspadaju i čovek je završio. Možete li zamisliti večnost kojoj je jedan kraj odsečen? Nešto što je počelo ali se nikada ne završava? Započeli smo svoju besmrtnost u određenom trenutku, kada su se jajna ćelija i spermatozoid spojili. Tu smo nastali. Kao što ne postojimo pre tog trenutka, ne postojimo ni posle smrti.

Ne znam da li postoji neki Bog u univerzumu. Neki ljudi kažu da instinktivno osećaju da postoji. Pa, lista stvari u koje su ljudi verovali instinktivno a pokazale su se kao luckaste zablude je beskonačna. Pravilo je: što manje osoba zna, sigurnija je u svoje instinkte, a instinktivna shvatanja se ne mogu osporiti. Ja nemam takve instinkte.

Kao što znate, Isus se rodio u štali i došli su mudraci koje je vodila zvezda. Sada, najbliža zvezda je udaljena milijardama milja. Zamislite zvezdu koja vodi sa te udaljenosti tri čoveka ka jednoj štali. Možete li zamisliti kako zvezda stoji iznad kuće? Možete li zamisliti kako stoji i iznad Zemlje? Š ta se onda desilo? Zvezda se spustila blizu Zemlje? Ali zar to ne bi poremetilo kompletan sunčev sistem?

Onaj ko može da veruje u ovakve priče se ne upravlja razumom.\\\"
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Djordje P. Decembar 15, 2008, 09:46:34 posle podne
ok ali pogledaj link koji sam dao. (http://www.becejonline.com/components/com_fireboard/template/default_ex/images/english/emoticons/thumb.gif)
jeste copy paste :P
copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste copy paste :)
ne kazem da ne bih stekao dobar utisak da ga upoznam.
naprotiv, lepo je pricati sa ucenim ljudima, narocito ako svoja razmishljanja znaju da predoce svojim recima svima. uopste u bilo kojoj nauci nema mnogo mrdanja jbg ali smemo valjda da kazemo sta mislimo o onome sto smo ucili, da pricamo i duskutujemo. u \\\"njegovim\\\" postovima nema te drazi... i sada mogu samo ocekivati copy paste odgovor od njega kao npr:
\\\"Jesi li primio Isusa Hrista za svog Spasitelja?\\\"
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Plavi_Zoro Decembar 16, 2008, 12:38:12 pre podne
E tu ja više ništa neznam. Znam da je Attila vrlo dobar čovek, to sam hteo da kažem, a za copy - paste, bre DORDE zar ti nije bio dosadno toliko puta da napišeš; slatko si me nasmejao.Da vidio sam i link....pa copy- paste...:) :) :)
Pustimo ga neka pridikuje, a mi ćemo iz diskusija i nešto pozitivno da naučimo.

Poz. od Zoro-a :thumb: :lolol:
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: attila f Decembar 16, 2008, 03:41:45 pre podne
Surfujući po internetu naletio sam na neke članke koji su na mene ostavili dobar utisak, pa sam neke delove copy paste - ovao, da bih podelio sa vama.
DORDE dobro si primetio sion. netje odličan sajt pa vredi ga posetiti.Ima takvih sajtova  dosta pa ću kasnije da ih prosledim.
Problem greha je od suštinskog značaja za svakog čoveka ,bio vernik ili ne,pa sam toj temi hteo pristupiti  sa više uglova.Nekima ovo izgleda smešno, i pitanje je da li ti ljudi znaju odgovor, šta je smisao njihovih života.Ta tema postoji na forumu religije, ali kad su se neki forumaši počeli sprdati na tu temu i izrugivati se , pokazujući da nemaju izdefinisan odgovor na to pitanje, tema je privremeno zamrla.
Moja želja je da se ljudi spasu, to je želja i našeg Tvorca, da iskoče iz kolotečine propasti i beznađa, prolaznih vrednosti i ništavila, da razmisle o mogućnosti postojanja u večnosti i mogućnosti da je Biblija možda stvarno pasoš za Božije Carstvo.
Ja sam našao rudnik zlata koji je neizcrpiv,i meni je pomogao da duhovne potrebe izmirim, nema smisla da zadržim za sebe, pa ko želi može da uzme duhovnog blaga a rudnik se zove Biblija.Neki će reći \\\"ma lažeš to je bakar\\\", a to kažu samo zbog toga što nikad nisu držali u ruci zlato, i uvek su bili prevareni sa bakrom.

Prva poslanica Korinćanima 1:18-21
\\\"Jer je reč krstova ludost onima koji ginu; a nama je koji se spasavamo sila Božija.*
Jer je pisano: Pogubiću premudrost premudrih, i razum razumnih odbaciću.*
 Gde je premudri? Gde je književnik? Gde je prepirač ovog veka? Ne pretvori li Bog mudrost ovog sveta u ludost?*
 Jer budući da u premudrosti Božijoj ne pozna svet premudrošću Boga, bila je Božija volja da ludošću poučenja spase one koji veruju.\\\"

Do ponovnog \\\"copy paste\\\"-a,Gospod Vas blagoslovio!
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Djordje P. Decembar 16, 2008, 06:42:36 pre podne
ok zorro, vidis da nisi u pravu. crno na belo jbg...
i nisam ono kucao 100x nego koristio bogom dane komande copy i paste.
inace nemam nista protiv ovakvih tema, ako me ne zanima necu je chitati, ali ako neko vec nesto paste-uje neka da link odakle je text preuzeo (ili prekucao).
u svakom slucaju forum je otvoren za sve koji imaju sta da kazu.
nadam se da razumes. u svakom slucaju drago mi je da se, s obzirom na godine, lepo sluzis kompjuterom i internetom, i da ucestvujes! mnogo mladji od tebe su informaticki nepismeni, cak mladji i od mene - tuga... :(
ali copy/paste je vrlo korisna stvar u svakodnevnom radu na kompjuteru za manipulaciju textom i fajlovima.
postovanje i atili sto se ne upusta u diskusiju (oko copy paste) bez ikakvog cilja.
izvin\\\'te za offtopic, odoh radit\\\' :)
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Plavi_Zoro Decembar 17, 2008, 02:27:21 pre podne
DORDE napisao/la:
Citat
ok zorro, vidis da nisi u pravu. crno na belo jbg...
i nisam ono kucao 100x nego koristio bogom dane komande copy i paste.
inace nemam nista protiv ovakvih tema, ako me ne zanima necu je chitati, ali ako neko vec nesto paste-uje neka da link odakle je text preuzeo (ili prekucao).
u svakom slucaju forum je otvoren za sve koji imaju sta da kazu.
nadam se da razumes. u svakom slucaju drago mi je da se, s obzirom na godine, lepo sluzis kompjuterom i internetom, i da ucestvujes! mnogo mladji od tebe su informaticki nepismeni, cak mladji i od mene - tuga... :(
ali copy/paste je vrlo korisna stvar u svakodnevnom radu na kompjuteru za manipulaciju textom i fajlovima.
postovanje i atili sto se ne upusta u diskusiju (oko copy paste) bez ikakvog cilja.
izvin\\\'te za offtopic, odoh radit\\\' :)


Hvala na lepim rečima. :thumb: ali ovu temu prepuštam Attili.:) :)
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: attila f Decembar 20, 2008, 01:22:17 pre podne
rez napisao/la:
Citat
Vera može biti zasnovana na bilo čemu, pa i na Bibliji. Ima toliko sjajnih stvari oko nas, na ovom svetu, na čemu se može zasnovati Vera. Istina je: čovek ima potrebu da veruje, a s obzirom na civilizacijsko okruženje prihvatanje hrišćanske vere ili bilo koje vere /već prema okruženju/ može biti, recimo, linija manjeg otpora i ništa više. Baba, deda, mama, tata, Crkva...i eto meni neke vere na tacni. Bez da se zapitam o suštini, smislu, korenima, ishodištu, posledicama, konzistentnosti ili nekonzistentosti te vere. Verujući čovek veruje, ne pita, ne traži.

Prihvatam to kao čovek, ali kao diskutant, spreman sam na mnogo ozbiljniju zapitanost i raspravu.


Biblija - reč Božija,ova trvdnja mnogima je smešna.
Prvo što ne veruju da Bog postoji.Njihov duh više nema vitalnost izvornog, zanimaju ih stvari koje su im servirani od privremenog cara ovoga sveta, savest polako otupljuje, letargija u duhovnoj potrazi, privrženost materijalnom svetu, vrednovanje stvari kroz izvrnut sistem vrednosti, odstupanje od moralnosti,....
Sotona već više hiljada godina proučava ljude i najveći je neprijatelj čovečanstva.Koristeći ljude svoje zlo unosi u materijalni svet.Mnogi ljudi sotonska delovanja u svom životu smatraju za deo svoje ličnosti.
Jednom sam jednog svog prijatelja zamolio da ne zapali cigaretu, a on sav zajapuren odgovorio da više neće doći kod mene u goste kad ga maltretiram.Žalosno je to kad je čoveku najvažnije da zadovolji demona u sebi, a pri tom truje svoje najmilije.
Baš o tome govori Biblija kako da se oslobodimo negativnog uticaja Diabolosa,koga da gledamo, kako da zadržimo svoju slobodu,... i mnogo toga, što je potrebno da se vratimo svom prirodnom okruženju u okrilje Boga Oca.
Kao što je naš prijatelj Rez rekao vera može da bude zasnovana na bilo čemu, ali vera koja miruje na Božijoj Reči daje plodove preobraćenja, povratak sa puta koja ide u propast,kvalitativnu promenu ličnosti,promenu u vrednovanju stvari, ... i najvažniju stvar približavanje Bogu na Njemu prihvatljiv  način.

Naravno ovo nema nikakvog smisla za one , koji svoje ostvarenje traže u naručju Lucifera, na direktan ili indirektan način.

 (http://www.becejonline.com/images/fbfiles/images/jn11.gif)
Prvi stih iz Evanđelja po Jovanu: \\\"U početku beše Reč Božija,
i ta Reč beše u Boga, i Bog beše Reč.\\\"
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Zoran Suboticki Decembar 21, 2008, 07:06:25 posle podne
Attila, mogao si ljudima čestitati bar slavu...pa nastaviti o veri, nadi, spasenju i ostalim eshatološkim stvarima.:)
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Plavi_Zoro Decembar 22, 2008, 12:35:32 pre podne
rez napisao/la:
Citat
Attila, mogao si ljudima čestitati bar slavu...pa nastaviti o veri, nadi, spasenju i ostalim eshatološkim stvarima.:)


Da li si Ti njemu čestitao REZ,?? Možda i On nešto slavi?!
Daj primer REZ ovako:

(http://img2.imagetitan.com/img2/small/19/19_boldogkarácsonyt.gif) (http://img2.imagetitan.com/pic.php?image=19_boldogkarácsonyt.gif):) :) :)
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Zoran Suboticki Decembar 22, 2008, 04:20:51 pre podne
Sve u svoje vreme Plavi Zoro.

Ali pretpostavio sam da bi Attila, kao verujući čovek, morao znati da je Sveti Nikola jedna od najprisutnijih slava kod pravoslavnog življa, pa sam ga eto malo podsetio na te \\\"zemaljske stvari\\\". Al vidim ja da čovek fercera samo uzvišene stvari, a na ljude se, ko konj na muve, ne obazire!:) Čovek je kanda moooogo bliži Bogu nego ljudima. Al se onda pitam što na ljude troši vreme?

Ništa loše nisam mislio.
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Plavi_Zoro Decembar 22, 2008, 04:38:23 pre podne
Znam ja REZ da Ti ništa loše nisi mislio.:) :) :)
Ni ja kad sam Te to pitao.:) :)
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: attila f Decembar 23, 2008, 05:02:08 pre podne
Na ovoj temi razgovaramo o Bibliji, koja ne pominje ovu tradiciju, koju je opet Sveti Sava iz pobožnih, dobronamernih pobuda uveo, i osnažio srpski narod u hrišćanstvu.Smisao slave se gubi kad na prvom mestu nije Hrist, već sve ono nebitno što prati ovakvo slavlje.

\\\"Zašto i vi prestupate zapovest Božju za običaje svoje?\\\" (Matej 15:3)

Porodična krsna slava, koja jedinstvena na celom svetu, bi trebao celu porodicu približiti Hristu, i osnažiti duhovnu povezanost sa Ocem.Verujem da sve više porodica koje slave slavu prepoznaju duhovnu obavezu preuzetu od svojih predaka, da nov naraštaj vaspitava u duhu pobožnosti.

Pa, srećna ti slava domaćine!
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Zoran Suboticki Decembar 23, 2008, 05:15:36 pre podne
Dragi Attila, pošto ću za par dana da se zaputim na mesto koje nema net, koristim prilku da ti, kao verniku i verujućem čoveku, čestitam Božić! Hristos se rodi prijatelju!

Ja lično, inače, ne slavim slavu. I uopšte mi je strana ta ikonobraniteljska tradicija. Kumiri, simboli, običaji...nekako mi zaklanjaju vidike ka...Tri tačke.
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: attila f Februar 25, 2009, 03:38:49 pre podne
Žao mi je, da je diskusija o Bibliji malo zamrla,jer se u ovu raspravu uključivalo dosta ljudi, neki su se zafrkavali, a po nekima se videlo da su upoznati sa temom.
Za svakok čoveka koji je verujući hrišćanin, suštinska stvar je upoznati Stvoritelja,a njegov karakter i osobina je opisana baš u Svetom Pismu.Njegovu veličinu ,slavu , ljubav,... možemo da prepoznamo i preko stvorene prirode i stvorenja, ali Njegov plan za naš život se prepoznaje u Njegovoj Reči.Olako odbacivanjem Svetoga Pisma, mi odbacujemo temelj ispravne i zdrave vere, koji je opet uslov za prepoznavanje potrebe za Spasiteljem, koji je put do Oca,....
U današnjem svetu su sve zdrave moralne norme narušene, i nije ni čudo da nemoralne stvari ljudi prihvataju zdravo za gotovo.Normano je da se propagira homoseksualizam,da deca ne slušaju roditelje, da žena zapoveda u porodici, da se muškarci ponašaju kao žene,da porodica više nije važna,itd..., nije normalno!
Uputstvo za izbavljenje iz mulja i življenje života dostojnog čoveka opisana je u Bibliji, koja daje svetlost našem duhu da prepozna nepromenljive vrednosti, a one vrednosti nemaju temelj u ovome svetu i večne su.

 1 Korinćanima 1:18
\\\"Jer je reč krstova ludost onima koji propadaju, ali je ona nama, koji se spasavamo, sila Božja.\\\"
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: Gordana Kuzmanovic Sadzakov Februar 25, 2009, 05:04:31 pre podne
Attila napisao/la:
Citat
....
U današnjem svetu su sve zdrave moralne norme narušene, i nije ni čudo da nemoralne stvari ljudi prihvataju zdravo za gotovo....


Sa ovim se slažem 100%.

Volela bih da mi pojasniš koje ponašanje žena je za tebe normalno, kao i koje je  ponašanje muškaraca takođe normalno!?

Isusa je rođila žena.
 Ne sećam se da bilo gde u Bibliji piše da je žena niže biće, ili se ne sećam dobro?!
Naslov: Odg: Biblija
Poruka od: attila f Februar 25, 2009, 05:54:39 pre podne
Hrist je sa svojim Jevanđeljem doneo oslobođenje od greha i pravu slobodu i jednakost. Teško je shvatiti da se neke hrišćanke sada bune protiv Onoga koji im je doneo pravo oslobođenje od ropstva u kome su bile vekovima.
Postoje četiri oblasti života u kojima mi živimo kao muž i žena ili muško i žensko. Prva oblast jeste lična. \\\"Nema više ni Judejina ni Grka, nema ni roba ni slobodnjaka, nema više ni muško ni žensko; jer ste svi vi jedno u Hristu Isusu\\\" (Gal. 3:28). Za Boga razlika između muškog i ženskog ne postoji. On voli podjednako oba pola i oni su ravnopravni u Njegovim očima - jednako dragoceni.
Druga oblast jeste, oblast vlasti, gde smo ponovo ravnopravni. Bog kaže da žene treba potpuno da se, Gospoda radi, potčine i budu poslušne svojim muževima (1. Pet. 2:13). Naše potčinjenje autoritetu postavljenom od Boga jeste svedočanstvo nespašenima. Svaki otpor i protivljenje jeste kršenje Božjeg zakona i delovanje protiv Boga i u tome ne može biti blagoslova.
Treća oblast jeste crkvena, gde žene i muškarci nisu ravnopravni - nemaju ista prava. Gospod je naredio lokalnim crkvama kroz apostola Pavla da žene ne govore u crkvi, da ćute i da su poslušne, pokorne muževima (1. Kor. 14:34-35). Žene ne mogu da budu po autoritetu iznad muškaraca, to nije Božji poredak. Zene zato ne mogu da budu crkvene vođe, naročito u jakim \\\"patrijarhalnim\\\" sredinama, jer će ovo uvek biti pogrešno shvaćeno, kao u Korintskoj crkvi. Ovo svakako ne znači da žena ne može ništa da radi u crkvi.
Četvrta oblast je dom (Ef. 5:23-24). U ovim stihovima Pavle pokazuje kako je Bog zamislio poredak za brak i porodični život. Odredio je muža da bude vođa a žena, iako je ravnopravna sa njim u Božjim očima, da mu bude pokorna. Mnoge žene ne mogu da se pomire sa tim i tu počinje pobuna - takozvana \\\"borba za ženska prava\\\".
Ne kaže nigde u Pismu koliko žena treba da rodi dece ili koliko sati dnevno treba da vodi domaćinstvo. Žena treba da je svesna da dom jeste \\\"gnezdo\\\" i da se brine o njegovom izgledu, da deca imaju potrebnu brigu i vaspitanje - da ih uči pobožnosti, da muža gleda da usreći u svemu. Žena je srce i centar doma, kakva ona stvarno jeste to će odrediti sudbinu dece i muža. Dom - porodica je prvo mesto gde žena treba da služi Gospoda.
Žalosno je to da je u današnjem društvu žena opterećena poslom i karijerom i nema vremena ni snage da se potpuno posveti porodici, zato ima tolko razvoda, malo rađanja,...
Pošto je od Boga određeno da žena rađa, ona je stub porodice i na kraju krajeva stub opstanka celog društva.