Prikaži poruke

Ovaj odeljak vam dozvoljava da vidite sve poruke ovog člana. Imajte na umu da možete da vidite samo poruke iz onih oblasti kojima imate pristup.


Poruke - Kao jedna kuća

Stranice: [1]
1
Društvo, dom i porodica / Izaberi grb opštine Bečej
« poslato: Decembar 09, 2007, 08:51:29 posle podne »
Uzimajuæi u obzir da opština Bečej zvanično ne koristi svoje simbole, niti ima usvojen Dan opštine, a pokušaji od strane lokalne samouprave da se dogovori oko istih do sada nisu urodili plodom, stranka \\"Kao jedna kuæa\\" u Bečeju pokrenula je inicijativu da graðani sami odrede koje simbole æe koristiti, odnosno koji æe se dan proslavljati.
Simboli (grb, zastava i dan opštine) predstavlaju jedinstvo graðana i njihovu identifikaciju  sa zajednicom u kojoj žive. Ovo jedinstvo je danas svima preko potrebno. Takoðe, na osnovu zaključaka sadržanih u Lokalnoj Agnedi 21, a koju je nedavno usvojila Skupština opštine Bečej, graðani opštine Bečej još uvek tragaju za svojim identitetom, jer ga traže (ali ne nalaze) u prošlosti, a imaju snažnu potrebu (ali ne i identitet) za vizijom buduænosti. I samom Lokalnom agendom 21 je ustanovljeno, kao jedan od ciljeva: izgradnja lokalnog identiteta zajednice putem usvajanja simbola opštine i njihovog isticanja.
Naziv ove akcije je \\"Graðani biraju grb opštine Bečej - ZAJEDNO, ZA JEDNO!!!\\", \\"Óbecse Község cimerét a polgárok válasszák! - EGYÜTT, EGYÉRT!\\" i samo je prvi korak ka cilju stvaranja kolektivnog identiteta. Stranka \\"Kao jedna kuæa\\" ponudila je tri predloga, koja su do sada bila u opticaju:
1.

Pečat privilegija kraljevskog krunskog Potiskog distrikta iz 1800. godine
2.

Grb iz perioda socijalizma do danas
3.

Predlog koje je izradilo Heraldičko društvo Srbije iz Beograda 2002. godine

Stranka \\"Kao jedna kuæa\\" poziva članove foruma da se i oni izjasne o ovim predlozima i unapred se zahvaljuje učešæu u biranju i konstruktivnim predlozima.

Stranice: [1]